Aflossingsblij | NikideWolff.nl
Aflossingsvrije hypotheek

Aflossingsblij

Heb jij een aflossingsvrije hypotheek? Je bent niet de enige. Ruim 1,1 miljoen mensen in Nederland hebben zo’n aflosvrije hypotheek. Voor sommige huishoudens is het afsluiten van zo’n aflossingsvrije hypotheek een goede keuze geweest, maar er zijn steeds meer mensen die in de problemen komen aan het einde van de looptijd van deze aflosvrije hypotheek. 

Om dit te voorkomen is nu de campagne “Aflossingsblij” gelanceerd, een initiatief van de gezamenlijke Nederlandse banken. Het doel is om meer informatie te geven over het aflossen van je aflossingsvrije hypotheek, zodat je voorkomt dat je aan het einde van de looptijd in de problemen raakt. 

Wat is een aflossingsvrije hypotheek?

Een aflossingsvrije hypotheek is een hypotheekvorm die geen aflossingsschema hanteert. Dat betekent dat je in principe enkel de rente periodiek dient te betalen. Je wordt zelf geacht ervoor te zorgen dat de lening aan het einde van de looptijd, meestal 30 jaar, of bij verkoop van de woning, afgelost kan worden. 

Gedurende de looptijd worden er geen aflossingen gedaan bij de aflossingsvrije hypotheek. Dit is ook de reden dat de aflossingsvrije hypotheek in het verleden een zeer populaire hypotheekvorm was. Veel hypotheken werden volledig aflossingsvrij afgesloten, maar ook zijn er hypotheken waarbij het hypotheekbedrag maar deels aflossingsvrij is. 

Sinds 1 augustus 2011 is het in Nederland niet meer toegestaan meer dan 50% van de marktwaarde van je woning als aflossingsvrij gedeelte aan te merken. Je mag dus geen volledig aflossingsvrije hypotheek meer afsluiten, omdat dit te risicovol wordt gevonden. Voor bestaande hypotheken is niets veranderd met deze regelgeving. Zelfs bij oversluiten kan in sommige gevallen nog steeds een groot deel aflossingsvrij worden meegenomen. Wel wordt aflossen nu meer gestimuleerd. 

Welke soorten aflossingsvrije hypotheken zijn er?

Eigenlijk is er maar 1 echte aflossingsvrije hypotheek en dat is de aflossingsvrije hypotheek zonder een gekoppelde of verpande spaar- of levensverzekeringspolis of andere vorm van aflossing, zoals bijvoorbeeld via een beleggingspolis of beleggings of bankspaarrekening.  Je betaalt dus enkel de rente van de hypotheek, zonder aflossing.

Er zijn wel meerdere hypotheekvormen, waarbij rente betaald wordt en die tijdens de looptijd niet afgelost worden. Wel wordt er dan een vaste premie of inleg betaald naast de hypotheekrente.

Deze vaste premie bouwt kapitaal op die later op de einddatum een bedrag uitkeert. Dit bedrag lost dan (een deel van) de schuld op einddatum van deze hypotheek af. 

Voorbeelden hiervan zijn:

 • De spaarhypotheek/banksparen: bij deze vorm wordt de hypotheek gecombineerd met een kapitaalverzekering of bancaire rekening. Hypotheek en sparen voor de aflossing worden dus gecombineerd. De op te bouwen bedragen op einddatum zijn gegarandeerd. De uit te keren bedragen zijn niet altijd gelijk met de restschuld van de hypotheek. Je kunt namelijk ook een spaarleningdeel hebben en daarnaast een aflossingsvrij deel in jouw hypotheek.
 • Levenhypotheek: een aflossingsvrije hypotheek waaraan een levensverzekering gekoppeld is. Met de levensverzekering wordt de hypotheek afbetaald. De verzekering kan een (al dan niet gegarandeerd) kapitaal uitkeren op einddatum. Dit hoeft niet gelijk te zijn aan de uitstaande hypotheekschuld. 
 • Beleggingshypotheek: een hypotheek gekoppeld aan een beleggingsrekening of beleggingspolis, waarmee het benodigde kapitaal voor de aflossing bij elkaar wordt gespaard of belegd. Dit bedrag is niet gegarandeerd op de einddatum looptijd van de hypotheek.

boetevrij aflossen aflossingsvrije hypotheek

De risico’s en voordelen van een aflossingsvrije hypotheek

Een aflossingsvrije hypotheek brengt een risico met zich mee. Niet alle mensen beseffen dat ze ervoor moeten zorgen dat ze het bedrag moeten kunnen aflossen op het einde van de looptijd.

Een aflossingsvrije hypotheek hoeft geen probleem te zijn, maar het is wel belangrijk om dit te nu laten onderzoeken, zodat je nog tijd hebt om eventuele maatregelen te nemen.

Aandachtspunten zijn:

 • Er is een risico van niet kunnen aflossen aan het eind van de looptijd. Vooral als er niet gespaard wordt en/of de waarde van de woning daalt
 • Er is kans op restschuld bij het verkopen van de woning, waardoor het bedrag niet helemaal afgelost kan worden
 • Er is het risico dat bij verlenging de lasten stijgen. Indien de hypotheekrente vervalt na 30 jaar, dan worden de bruto maandlasten , de netto maandlasten.

Bij het einde van de looptijd verwacht de bank of geldverstrekker dat het bedrag ineens terugbetaald wordt.  Indien je dit bedrag dan niet beschikbaar hebt , dan zijn er  de volgende mogelijkheden:

 • De hypotheek wordt verlengd (looptijd verlenging door de huidige bank) , niet alle geldverstrekkers doen dit. Vaak wordt er een acceptatie toetsing uitgevoerd. 
 • De hypotheek wordt overgesloten naar een andere bank, hier wordt  een acceptatietoets gedaan en wordt de marktwaarde van de woning bekeken.
 • De hypotheek wordt overgesloten door een familielening, hierbij hoeft niet te worden getoetst.
 • De hypotheek wordt overgesloten met een persoonlijke lening of een krediet, indien een hypotheek inkomenstechnisch niet haalbaar is.
 • De woning wordt verkocht en de hypotheekschuld wordt verrekend bij de verkoop

Indien je de hypotheek gaat verlengen, let dan op het volgende:

Wanneer bij het einde van de looptijd van de hypotheek, de pensioendatum nadert (binnen 10 jaar bereik je dus de aow gerechtigde leeftijd), dan wordt het toekomstige pensioeninkomen meegenomen in de  acceptatie toetsing. Als dit pensioeninkomen dan niet voldoende is, kan verlenging of oversluiting van de huidige hypotheek dus lastig worden.

Om deze reden is het dus goed om tijdig jouw pensioenvoorzieningen onder de loep te nemen.

Je kunt dit checken op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Via jouw DIGID inlog kun je inzien hoeveel pensioen je ontvangt en per welke datum.

Mocht blijken dat je te weinig pensioen opbouwt, en dus te weinig inkomen hebt om straks jouw aflossingsvrije hypotheek te verlengen, dan is het dus goed om nu al extra geld te gaan reserveren of om extra af te gaan lossen.

Indien je over meer dan 10 jaar pas jouw toekomstige AOW gerechtigde leeftijd bereikt, dan wordt jouw pensioeninkomen niet meegenomen in de toetsing. De geldverstrekker kijkt dan enkel naar jouw huidig inkomen en niet naar jouw toekomstig pensioen.

Het kan in sommige gevallen dan slim zijn om voor het bereiken van deze termijn al actie te ondernemen en de hypotheek aan te passen. Dit kan door omzetting of oversluiten van de huidige hypotheek.

Als je weet dat je niet zoveel pensioeninkomen hebt, of je denkt dat dit te weinig is om jouw huidige aflossingsvrije hypotheek te kunnen verlengen, dan is het zeker de moeite waard om tijdig te overleggen met je hypotheekadviseur.

 

Ook kan de aflossingsvrije hypotheek natuurlijk voordelen hebben, met name voor bepaalde groepen, bijvoorbeeld senioren met veel overwaarde of vermogenden. 

 • De maandlasten zijn lager, waardoor je meer bestedingsruimte overhoudt. Immers er zitten geen aflossingen in de maandlasten.
 • Je kunt genieten van een hypotheekrenteaftrek. Het is voor vermogende huishoudens een goede optie ten opzichte van het contant kopen van een woning, omdat er in dat geval geen hypotheekrenteaftrek plaatsvindt.

Hoe wordt een aflossingsvrije hypotheek afgelost?

Aan het einde van de looptijd dient de aflossingsvrije hypotheek te worden afgelost. Dat betekent dat er een kapitaal beschikbaar moet zijn, gelijk aan de nog uitstaande aflossingsvrije hypotheek op einddatum. Helaas is dat niet voor iedereen haalbaar.

Er steeds meer huishoudens die in de problemen dreigen te raken door hun aflossingsvrije hypotheek. 

Bij een spaarhypotheek, levenshypotheek, levenhypotheek met garantie, de annuïtaire of lineaire hypotheek is er in de regel voldoende (deel) vermogen opgebouwd om (een deel van) de hypotheek af te lossen. 

Een (volledig of deels) aflossingsvrije hypotheek hoeft geen probleem te zijn, maar het is wel belangrijk om dit nu al te onderzoeken. Indien nodig kun je dan tijdig nog maatregelen nemen. Je bent dan zelf verantwoordelijk voor het bijeen krijgen van het benodigde bedrag.

Er zijn verschillende opties die je kunt bekijken voor het aflossen van de aflossingsvrije hypotheek:

 • Het opbouwen van extra vermogen en daarmee de schuld aflossen
 • Een nieuwe hypotheek afsluiten en daarmee de aflossingsvrije hypotheek aflossen
 • Het verkopen van je woning en daarmee het bedrag aflossen. 

Gratis Hypotheekadvies

Aflossingvrij houden of Aflossen?

Wil je kijken wat voor jou mogelijk is, welke maandlasten je dan krijgt, waar je rekening mee dient te houden en welke mogelijkheden er voor jou zijn?  Plan dan een gratis afspraak met mij in.

Het spreekt voor zichzelf dat deze methoden wel een risico met zich meedragen. Wat als je niet genoeg vermogen kunt opbouwen?

Als er onvoorziene omstandigheden plaatsvinden waardoor het niet meer mogelijk is om zoveel geld te sparen? Of wat als de waarde van je woning erg daalt waardoor het verkoopbedrag je hypotheek niet meer dekt?

Dat zijn allemaal reële risico’s bij de deels of volledig aflossingsvrije hypotheek. 

Dek jezelf in voor risico’s door ieder jaar alvast een bedrag van de hypotheek af te lossen. Dit vermindert ook meteen je maandlasten!

Bij veel  aflossingsvrije hypotheken is het mogelijk om ieder jaar boetevrij een percentage van de hypotheek af te lossen. Ook is het mogelijk om actief aan vermogensopbouw te doen.

Verhoog de waarde van je woning door deze te verbeteren of door een hiervoor geld apart te zetten. 

Wet hillen

De wet Hillen

Misschien heb je er al eens van gehoord de afschaffing van de wet Hillen. Deze wet werd in 2005 ingevoerd en had voornamelijk invloed op mensen die hun hypotheek volledig of bijna helemaal hadden afgelost.

De wet bepaalde dat het eigenwoningforfait vervalt wanneer deze hoger is dan de hypotheekrenteaftrek. Dit was gunstig voor mensen die (bijna) geen hypotheekschuld meer hadden.

Deze wet is dus ingevoerd om mensen te stimuleren hun hypotheek af te betalen. 

Omdat het sinds een aantal jaar verplicht is om af te lossen bij nieuwe hypotheken, wordt deze wet afgeschaft.

Omdat de hypotheekrenteaftrek nu beperkt is tot 30 jaar wordt de wet uitgefaseerd. In de komende 30 jaar wordt deze wet langzaam uitgefaseerd. Deze uitfasering begint in 2019. 

Per 2019  is de korting op je eigenwoningforfait wegens geen of geringe eigenwoningschuld niet meer de volledige 100% maar slechts 96 2/3 %. Ieder volgende jaar wordt het kortingspercentage verminderd met 3 1/3 procentpunt zodat er met ingang van 2048 geen korting meer is.

Deze afschaffing kost geld voor de huishoudens die hun hypotheek helemaal of bijna afgelost hebben. Het is dus gunstig om zo snel mogelijk af te lossen.

Zo val je nog binnen de eerste jaren van de uitfasering en kost het je minder geld. Een op de vijf woningbezitters valt onder deze wet.

Het is dus zeker de moeite waard om te kijken of dit ook voor jou geldt. 

Het omzetten van de hypotheek

Hiernaast is er nog een optie: het omzetten van de aflossingsvrije hypotheek in een andere hypotheekvorm, zoals een lineaire hypotheek of annuïteitenhypotheek.

De maandlasten gaan dan wel omhoog, maar aan het einde van de looptijd heb je geen resterende hypotheekschuld meer. Vanaf 2013 is het voor  nieuwkomers, de starters , de generatie die voor het eerst een huis koopt, enkel nog  aftrek toegestaan voor een lineaire hypotheek of annuiteitenhypotheek.

De aflosvrije hypotheek is voor deze groep dus niet interessant. Voor de generatie die nog voor 2013 een hypotheek heeft afgesloten is dit dus nog wel een toegestane en aftrekbare vorm.

Deze is zelfs verlengbaar of mee te nemen naar een andere woning, onder bepaalde voorwaarden.

 

De lineaire hypotheek 
De lineaire hypotheek is een hypotheekvorm die tegenwoordig veel gebruikt wordt. Bij deze hypotheek los je iedere maand hetzelfde bedrag  af.

De hypotheekschuld neemt echter iedere maand af. Dit komt natuurlijk door de aflossing die je doet! Rente betaal je namelijk over de resterende schuld van je hypotheek.

Dat betekent ook dat je begint met veel renteaftrek, die dan steeds minder wordt. 

Lineaire hypotheek van € 250.000,- met 2 % rente en 30 jarige looptijd

Een lineaire hypotheek wordt gelijkmatig afgelost, de te betalen termijnen bestaan uit rente en aflossing. Deze rente wordt berekend over de nog openstaande hypotheekschuld, de totale lasten (rente en aflossing) zijn aan in aanvang erg hoog.

Dit komt omdat de hypotheekschuld dan nog hoog is, en om hier wordt er dan nog veel rente betaald. Aangezien deze hypotheekschuld steeds verder wordt afgelost, hoeft er steeds minder rente betaald te worden.

De dalende lasten zijn een vorm van zekerheid tegen renteverhogingen: wanneer na een aantal jaren de rente hoger wordt,  is de last veelal toch niet hoger dan in het begin.  En aangezien de hoofdsom steeds lager wordt, heeft een renteverhoging minder gevolgen.

Een lineaire hypotheek is prima voor degenen die de maandlast willen zien afnemen gedurende de looptijd.

Het aflossingsbedrag bereken je door het totale hypotheekbedrag te delen door de gehele looptijd van de hypotheek. Bij een leningbedrag van € 250.000 en een looptijd van 30 jaar, is de aflossing € 694,44 per maand. Hier komt de rente dan nog bij.

De lineaire hypotheek heeft een vaste einddatum, je aflossingsbedrag blijft gelijk en je hebt de zekerheid dat je blijft aflossen. Het nadeel van deze hypotheekvorm is dat je richting het einde van de looptijd minder fiscaal voordeel hebt met betrekking tot de hypotheekrenteaftrek.

Wanneer je voor een lineaire hypotheek kiest, dan kies je in aanvang voor hogere maandlasten. En door deze hogere beginmaandlasten is jouw maximale hypotheeksom lager dan bijvoorbeeld de annuiteitenhypotheek. Houd daar dus rekening mee. 

Het omzetten aflossingsvrije hypotheek naar lineaire hypotheek is een gunstige optie. In dit geval ga je namelijk direct aflossen op de hypotheek.

De maandlasten gaan (vanzelfsprekend) wel omhoog, maar je hebt wel de garantie dat je hypotheek aan het einde van de looptijd is afgelost. Natuurlijk komen er wel kosten kijken bij het omzetten aflossingsvrije hypotheek naar lineaire hypotheek.

Als de omzetting gebeurt bij dezelfde hypotheekverstrekker vallen die kosten echter mee.  De lineaire hypotheek is , bekeken over een 30 jarige looptijd, inclusief alle rente en aflossingen, altijd goedkoper dan een annuïtaire hypotheek.

De annuïteitenhypotheek 

De annuïteitenhypotheek is een hypotheekvorm die lijkt op de lineaire hypotheek. Het verschil is dat het maandbedrag hetzelfde blijft gedurende de hele looptijd.

De samenstelling van het maandbedrag verandert. In het begin betaal je voornamelijk rente. Aan het einde van de hypotheek betaal je juist veel aflossing. 

annuïtaire hypotheek van € 250.000,- met 2 % rente en 30 jarige looptijd

De annuïteitenhypotheek heeft net zoals de lineaire hypotheek, een vaste einddatum. Je lost af tijdens de looptijd, en het te betalen bedrag is iedere maand hetzelfde.

Je hebt dus zekerheid dat je je hypotheek aflost. Het nadeel is dat de fiscale voordeel (de hypotheekrenteaftrek) daalt gedurende de looptijd. 

Het omzetten aflosvrij naar annuïteitenhypotheek is een gunstige optie. Houd er wel rekening mee dat de annuiteitenhypotheek over het algemeen als de duurste hypotheek wordt gezien.

Kijk dus goed welke hypotheekvorm goed bij jou past: lineair of annuitair, en baseer daarop de keuzen. Omzetten aflosvrij naar annuïteitenhypotheek brengt natuurlijk kosten met zich mee en het veranderen van hypotheekvorm is een belangrijke keuze.

Schakel dus tijdig een deskundige hypotheekadviseur in om alle opties door te nemen en jouw kennis te upgraden om een juiste overweging te maken.

Bronnen:

https://www.aflossingsblij.nl/
https://www.nvb.nl/themas/bank-maatschappij/campagne-word-ook-aflossingsblij/
https://www.nvb.nl/nieuws/kwart-van-nederlanders-weet-nog-niet-hoe-de-aflossingsvrije-hypotheek-af-te-lossen/

 

Gratis Hypotheekadvies

Aflossingvrij houden of Aflossen?

Wil je kijken wat voor jou mogelijk is, welke maandlasten je dan krijgt, waar je rekening mee dient te houden en welke mogelijkheden er voor jou zijn?  Plan dan een gratis afspraak met mij in.


Over de auteur Niki

Mijn naam is Niki de Wolff (1974), hypotheekspecialist voor particulieren, en ik schrijf blogs over hypotheken. Ik ben hypotheekspecialist geworden om zoveel mogelijk mensen te helpen aan betaalbare en lage(re) hypotheeklasten. Zelf heb ik dit jaar een keuze gemaakt om te kiezen voor een kleine doelgroep: mensen met een hypotheekschuld aangegaan voor 2013. Verder ben ik Erkend Hypothecair Planner (EHP en lid van de NVHP (Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners, Erkend Financieel Adviseur (Stichting Erkend Hypotheekadviseur, afgekort SEH) en Erkend Hypotheek Adviseur (SEH). Door mijn kennis te verspreiden via internet en social media kan ik veel meer mensen helpen, die ik mijn e-books, PDF's, blogs en tips allemaal kan laten lezen. Hierdoor kunnen veel mensen hun maandlasten verder verlagen met de tips die hierin te vinden zijn.​ Ik leer nu andere mensen wat er mogelijk is met hun huidige of toekomstige hypotheek en wat ik met succes toepas: hoe ze hun hypotheeklasten laag kunnen houden of lager kunnen maken , zodat ze de restant looptijd niet teveel gaan betalen. En hoe ze eventuele aanpassingen kunnen doen om nog minder te gaan betalen. Daarover geef ik gratis tips: Wekelijks ontvang je mijn tips via e-mail en social media. Ik verdien geld door het geven van adviezen aan particulieren over hun bestaande hypotheek en het bemiddelen en aanvragen van hypotheken. Ik heb meer dan 16 jaar ervaring als hypotheekspecialist en heb al meer dan 1419 mensen succesvol kunnen helpen met hun hypotheek.

Volg me op:

Laat een reactie achter

Heb jij hoge maandlasten? Download gratis de hypotheektips

2 Shares