Nationale Hypotheek Garantie 2019 | NikideWolff.nl
Nationale Hypotheek Garantie 2019

Nationale Hypotheek Garantie 2019

NHG en jouw hypotheek

Bij het kopen van je nieuwe huis, of bij het oversluiten van je bestaande hypotheek, zul je er misschien al over geïnformeerd zijn: de Nationale Hypotheekgarantie bij het kopen van een huis. Maar wat houdt deze garantie nu concreet in en wat betekent het voor jouw hypotheek en huis?

In dit artikel alle ins en outs over de Nationale Hypotheekgarantie, de regelgeving en de voor- en nadelen van de Nationale Hypotheekgarantie en het maken van de juiste keuze voor jouw situatie. 

Het aangaan van een hypotheek brengt altijd risico’s met zich mee. Het is immers een lening en voor veel mensen de grootste financiele beslissing die ze in hun leven zullen nemen. Daarom is het belangrijk dat je jezelf zo veel mogelijk indekt tegen eventuele negatieve gevolgen van deze lening.

Iedereen kan immers in een vervelende situatie terecht komen, waardoor je je hypotheeklasten niet meer kunt voldoen. Het afsluiten van een Nationale Hypotheekgarantie kan een goede keuze zijn wanneer je je wil indekken tegen bepaalde risico’s, verantwoord wil lenen of gebruik wil maken van de bijkomende rentevoordelen. 

Wat is de Nationale Hypotheekgarantie?

 

De Nationale Hypotheekgarantie (ook wel NHG genoemd) is een extra zekerheid voor de hypotheekverstrekker. Deze garantie zorgt er namelijk voor dat de geldverstrekker altijd de hypotheeksom terugkrijgt.

Ook als jij deze niet meer kunt betalen. Bijvoorbeeld bij werkeloosheid, arbeidsongeschiktheid, scheiding of overlijden. De hypotheekverstrekker moedigt het afsluiten van een Nationale Hypotheekgarantie dan ook zeker aan, zolang je aan de voorwaarden voldoet.

In de volgende paragraaf meer informatie over de voorwaarden voor het afsluiten van de Nationale Hypotheekgarantie. 

NHG is een vangnet

Zoals eerder is uitgelegd, is de Nationale Hypotheekgarantie een vangnet. De Nationale Hypotheekgarantie streeft echter naar woningbehoud. Dat is voor beide partijen vaak de beste keuze.

Dat betekent dus ook dat je bij de NHG aan kunt kloppen wanneer je problemen ondervindt met de hypotheekbetaling, of als die problemen er dreigen te komen. Indien er een onhoudbare situatie ontstaat en de woning verkocht dient te worden, neemt de NHG onder bepaalde voorwaarden de restschuld van de woning over.

De Nationale Hypotheekgarantie wordt dan ook uitgevoerd door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Dit fonds staat dan ook garant voor je hypotheek en vangt de restschuld op, wanneer aan de voorwaarden wordt voldaan. 

Hoe kom ik in aanmerking voor Nationale Hypotheekgarantie?

Het aanvragen van een NHG gaat meestal tegelijk met de hypotheekaanvraag bij de geldverstrekker of tussenpersoon. De hypotheekadviseur kan dan ook meteen beoordelen of je aan de voorwaarden voor NHG voldoet.

Het aanvragen van Nationale Hypotheekgarantie wordt zeker gestimuleerd door de geldverstrekker, zolang je aan de voorwaarden voldoet. 

Perspectiefverklaring flexwerker

De voorwaarden voor NHG

De voorwaarden veranderen ieder jaar. Regels worden veranderd of aangescherpt of aangepast aan de huidige economische situatie. De belangrijkste voorwaarden voor NHG 2019 zijn: 

  • De NHG grens 2019 is €290.000, zowel bij oversluiten als een nieuwe hypotheek. Er is geen onderscheid tussen nieuwbouw of bestaande bouw in deze grens.
  • Maak je gebruik van energiebesparende maatregelen in de woning? De maximale hypotheek (de NHG grens 2019) is dan € 307.400. Er wordt dan gewerkt met een speciaal budget voor energiebesparende maatregelen en er dient bewijs overlegd te worden, in de vorm van offertes of facturen.
  • Er moet een taxatierapport zijn van de woning. De woningwaarde en het hypotheekbedrag moeten uiteraard bij elkaar passen. Woningwaarde en hypotheekbedrag dienen tegenwoordig in balans te zijn. Tophypotheken zijn niet meer mogelijk, uitzonderingen daargelaten. 
  • Bij een nieuwbouwwoning dient er een waarborgcertificaat aanwezig te zijn. 
  • Een werkgeversverklaring is altijd verplicht, ook bij een contract voor onbepaalde tijd. De modelverklaring van NHG zelf dient hiervoor gebruikt te worden. De meeste geldverstrekkers gebruiken deze verklaring standaard.
  • Bij een tijdelijk dienstverband is een werkgeversverklaring met intentieverklaring verplicht. De NHG-modelverklaring voldoet ook aan het gedeelte intentieverklaring.

Ook is het onder de NHG niet meer verplicht om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Hoewel veel geldverstrekkers dit ook zonder NHG niet meer verplichten, is het toch goed om er wel over na te denken. 

Voor hypotheken boven de €290.000 is de Nationale Hypotheekgarantie dus niet mogelijk, tenzij er sprake is van energiebesparende maatregelen in de woning. De woning mag dus niet te duur zijn om gebruik te maken van NHG. Sinds 2017 is de NHG-grens gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs in Nederland. Hierdoor kan de gemiddelde huizenkoper een Nationale Hypotheekgarantie afsluiten. 

De NHG kosten 2019 zijn eenmalig. De NHG kosten 2019 zijn 0,9% van het totale hypotheekbedrag. Ieder jaar verandert dit percentage. Dit bedrag dient eenmalig afgerekend te worden bij het afsluiten van de hypotheek.Deze betaling wordt gecompenseerd met de korting op de hypotheekrente die geldverstrekkers bieden bij het afsluiten van Nationale Hypotheekgarantie. 

Deze kosten worden de borgtochtprovisie genoemd. De borgtochtprovisie 2019 is natuurlijk afhankelijk van de hoogte van je hypotheek.

De borgtochtprovisie 2019 is afgenomen. Er is inmiddels voldoende reserve opgebouwd en om de Nationale Hypotheekgarantie in stand te houden.

Er is dus geen instandhouding of verhoging nodig.

De verwachting is dat de borgtocht nog wel verder zakt de komende jaren. 

Nationale Hypotheekgarantie en je inkomen

Je werksituatie is natuurlijk van belang bij het afsluiten van een hypotheek. Als je een contract voor onbepaalde tijd hebt, heb je ook een werkgeversverklaring nodig. Gebruik hiervoor de NHG model verklaring, te vinden op de website van de NHG. Alle hypotheekverstrekkers accepteren dit model. 

Heb je inkomsten uit loondienst en heb je geen contract voor onbepaalde tijd? Vraag dan op tijd je intentieverklaring voor je hypotheek aan.

De intentieverklaring van de werkgever is vaak genoeg voor een hypotheek met NHG. Win dus op tijd informatie in over welke verklaringen je nodig hebt, als je een hypotheek wil en geen vast contract hebt.

Sommige werkgevers werken niet graag mee aan een intentieverklaring als werkgever. Informeer dus op tijd bij je werkgever of de werkgever daarvoor openstaat.

Dat is belangrijk om te weten, want bij een tijdelijk contract is de intentieverklaring een  grote vereiste voor het afsluiten van een (maximale) hypotheek.

Als je veel tijdelijk werk hebt gehad maar wel al (bijna) een jaar bij hetzelfde uitzendbureau zit, kan het soms lonen om een soort verklaring aan te vragen aan jouw uitzendbureau. Dan kun je werken met een perspectiefverklaring. Informeer hiervoor bij je hypotheekadviseur. 

Ondernemer en NHG

Ben je ondernemer? Dan kun je ook in aanmerking komen voor een hypotheek met Nationale Hypotheekgarantie. Je gebruikt dan de Inkomensverklaring Ondernemer om een hypotheek met Nationale Hypotheekgarantie aan te vragen. Je dient minimaal twaalf maanden ondernemer te zijn om hiervoor in aanmerking te komen. Deze regels zijn sinds kort versoepeld. 

Ook flexwerkers en uitzendkrachten kunnen in aanmerking komen voor de Nationale Hypotheekgarantie. Vul hiervoor de perspectiefverklaring in. Je dient minimaal een jaar werkzaam te zijn bij hetzelfde uitzendbureau. Je kunt de perspectiefverklaring bij het uitzendbureau aanvragen. Het uitzendbureau vult de verklaring in en doet een arbeidsmarktscan en geeft hun mening over je perspectieven op de arbeidsmarkt. Als flexwerker wordt over het algemeen drie jaar terug gekeken naar je inkomen.

Senioren en NHG

Voor senioren gelden andere regels met betrekking tot hypotheken. Als je AOW ontvangt of binnen 10 jaar AOW gaat ontvangen, zijn er namelijk strengere hypotheekregels. Voor deze mensen is er een andere manier van het toetsen van het inkomen. Er wordt gekeken naar de werkelijke lasten van de hypotheek. De bank of hypotheekadviseur zal deze toetsing doen. Een hypotheek met Nationale Hypotheekgarantie is uiteraard mogelijk als oudere. 

Energiebesparende maatregelingen en NHG

Wil je een woning verduurzamen? Dan kan de Nationale Hypotheekgarantie een uitkomst zijn. Met het Energiebespaarbudget kun je je duurzame maatregelen meefinancieren met de hypotheek. De NHG grens in 2019 is dan € 307.400. Denk bij energiebesparende maatregelen aan zaken zoals een HR-ketel, zonnepanelen, energiezuinige constructieonderdelen of een warmtepomp.

De aanvullende lening moet echter wel aansluiten bij je inkomen. Ook dien je een specificatie van de verbouwing aan te leveren. De geldverstrekker maakt dan een bouwdepot. Je verstuurt ook de facturen naar de geldverstrekker. Die facturen worden uit je Energiebespaarbudget betaald. 

Deze regels gelden niet alleen voor bestaande woningen. Het is natuurlijk ook mogelijk om een nieuwbouwwoning te verduurzamen. Dit vindt op dezelfde manier plaats, er is hierin geen verschil tussen nieuwbouw en bestaande bouw. 

Quote NHG

Wat zijn de voordelen van Nationale Hypotheekgarantie?

Een hypotheek afsluiten met Nationale Hypotheekgarantie kent vele voordelen. Het grote voordeel van de Nationale Hypotheekgarantie is de risicovermindering.

Jij en de geldverstrekker lopen minder risico bij een hypotheek met Nationale Hypotheekgarantie. Hiernaast kun je altijd bij de NHG aankloppen voor hulp, wanneer het financieel iets moeilijker wordt.

De regels bij een hypotheek met Nationale Hypotheekgarantie zijn strenger dan bij een normale hypotheek. Hierdoor weet je zeker dat je niet meer geld leent dan dat je kunt betalen en dat je voldoet aan de NIBUD-normen voor verantwoord lenen. 

Bij een verkoop van de woning door financiële problemen kan de NHG onder voorwaarden de restschuld kwijtschelden. Er is dus zowel hulp bij betaalproblemen beschikbaar als een kwijtschelding van de restschuld, binnen bepaalde voorwaarden.

Je hebt dus niet alleen iets aan de Nationale Hypotheekgarantie als je huis gedwongen verkocht moet hebben. De kans is aanwezig dat je ooit bij de NHG zou kunnen aankloppen voor hulp. Iedereen maakt immers tegenslagen mee. 

Korting bij NHG

Ook krijg je een mooie korting op je hypotheekrente bij het afsluiten van een hypotheek met Nationale Hypotheekgarantie. En dat betekent natuurlijk lagere maandlasten.

Deze korting kan oplopen tot wel 0,6 % van het rentepercentage, wat oploopt tot een flink bedrag. Soms kan dit jaarlijks wel honderden euro’s aan rente schelen. Dit hangt natuurlijk af van het hypotheekbedrag waarover rente wordt berekend. Hoe lager je hypotheekbedrag, hoe lager je voordeel zal zijn op jaarbasis. 

Hiernaast voldoet een hypotheek met Nationale Hypotheekgarantie altijd aan de norm verantwoord lenen. Je weet dus zeker dat je niet meer leent dan dat je kunt betalen en dat je je risico’s zo klein mogelijk maakt. Ook is het met de Nationale Hypotheekgarantie erg gunstig om energiebesparende maatregelen mee te financieren. De NHG komt je hierin dan ook tegemoet. 

Gratis Hypotheekadvies

Maak een Gratis hypotheekafspraak

Wil jij ook de laagste hypotheekrente met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) ?  Plan dan een gratis afspraak met mij in.

Wat zijn de nadelen van Nationale Hypotheekgarantie?

Natuurlijk kent de Nationale Hypotheekgarantie ook nadelen. Het afsluiten van NHG is niet voor iedereen nodig of voordelig. 

Het grote nadeel van de Nationale Hypotheekgarantie is dat er eenmalig een bedrag afgerekend dient te worden, afhankelijk van de hoogte van jouw hypotheek. Deze zogenaamde borgtochtprovisie dient in een keer afgerekend te worden bij het afsluiten van de hypotheek. 

Hiernaast kan een Nationale Hypotheekgarantie alleen afgesloten worden op hypotheken van maximaal €290.000: de NHG-grens in 2019. Deze grens is echter hoger als je gebruik maakt van energiebesparende maatregelen in je nieuwe woning.

Als je een duurdere woning koopt, kun je helaas geen gebruik maken van de Nationale Hypotheekgarantie. 

Ook nemen veel mensen enkel een Nationale Hypotheekgarantie voor het rentevoordeel dat het oplevert. Als je veel eigen geld inlegt is het vaak niet rendabel om een Nationale Hypotheekgarantie af te sluiten.

De afsluitkosten zijn het dan helaas niet waard, omdat je met een laag hypotheekbedrag niet veel voordeel zult krijgen. 

Ook zijn er maar een beperkt aantal situaties waarin je een beroep kunt doen op de Nationale Hypotheekgarantie. Dit zijn scheiding, (onverwijtbare) werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en het overlijden van een partner (dat vaak ook afgedekt wordt door de niet meer verplichte overlijdensrisicoverzekering).

De meeste mensen die aanspraak doen op de NHG, doen dit vanwege een scheiding of beëindiging van een relatie, waarbij geen van beide partners de woning kunnen betalen. 

Wel of geen Nationale Hypotheekgarantie? Hoe maak ik de keuze?

Bekijk altijd goed of het afsluiten van een Nationale Hypotheekgarantie gunstig is in jouw situatie, ook met de eerder genoemde voordelen en nadelen. Overleg goed met een hypotheekspecialist en bekijk of het afsluiten van een Nationale Hypotheekgarantie jouw een zekerheid of financieel voordeel oplevert en of je genoeg geld hebt om eventuele tegenslagen goed op te kunnen vangen, zonder in de problemen te komen met het betalen van je hypotheek. 

Maak dus een overzicht van de kosten die komen kijken bij het afsluiten van de Nationale Hypotheekgarantie, en de kosten die een Nationale Hypotheekgarantie op levert, qua rentevoordeel. Zeker met de afbraak van de hypotheekrenteaftrek is dit zeker iets om naar te kijken. 

Kijk hiernaast ook kritisch naar je eigen financiële situatie. Heb je veel vermogen? Dan kun je een tegenslag waarschijnlijk zelf opvangen.

Ben je alleenstaand of getrouwd? Heb je een hoog of laag inkomen? Heb je vermogen of investeringen? Ben je van plan je hypotheek eerder af te lossen?

Dit zijn allemaal zaken waar je over na kunt denken bij het maken van de keuze voor een Nationale Hypotheekgarantie. 

Hoe helpt de Nationale Hypotheekgarantie woningbezitters?

De nachtmerrie van de meeste huizenbezitters: je komt in de problemen en kunt je hypotheek niet meer betalen. Gelukkig heb je je Nationale Hypotheekgarantie. Maar hoe helpt de NHG je nu eigenlijk, mocht je in de problemen komen of dreigt te komen? 

Betalingsproblemen en je woning behouden

In veel situaties met betalingsproblemen is het gedwongen verkopen van de woning nog zeker niet aan de orde. Maar ook in deze situaties kan de Nationale Hypotheekgarantie zeker helpen.

Iedereen kan het namelijk overkomen dat er betalingsproblemen optreden. Omdat het voor iedereen goedkoper is om de woning te behouden, kan de NHG oplossingen aan dragen om de problemen op te lossen. 

Informeer in dat geval bij een hypotheekspecialist, ook als er problemen dreigen te komen. Het is immers beter om problemen te voorkomen. 

De Nationale Hypotheekgarantie kan verschillende oplossingen aan dragen, mocht je dreigen in de financiële problemen te komen. Bijvoorbeeld een budgetcoach, die je financiën weer op orde kan krijgen.

Bij een inkomensverlaging is het mogelijk om een betalingsregeling te treffen, eventueel samen met de werkgever. Ook is het mogelijk de renteteruggave van de Belastingdienst maandelijks in plaats van jaarlijks terug te laten betalen.

Zo heb je iedere maand weer wat meer bestedingsruimte en kun je aan je financiële situatie werken. 

Woonlastenfaciliteit

Werkt dat niet of zijn de problemen al te groot? Dan is er ook nog de Woonlastenfaciliteit: een tijdelijke lening voor het overbruggen van tijdelijke moeilijke periodes. De geldverstrekker gaat over deze leningen en kan je hierin wegwijs maken.

Ook is het mogelijk bij de gemeente een woonkostentoeslag aan te vragen, een tijdelijke inkomensaanvulling. Dit verschilt per gemeente. 

En ook voor deze lening gelden aanvullende regels. De betalingsproblemen moeten buiten je eigen schuld zijn ontstaan (bijvoorbeeld door arbeidsongeschiktheid/ziekte of ontslag buiten je eigen schuld om) en er moet uitzicht zijn op het verbeteren van de situatie.

Verder moet de schuld die weer opgebouwd wordt binnen de Woonlastenfaciliteit na verloop van tijd weer terugbetaald worden.

Het aannemen van de Woonlastenfaciliteit is dus niet altijd de beste keuze die je kunt maken. Laat je hierbij goed voorlichten door een expert. De Woonlastenfaciliteit is immers een lening en dus niet altijd verstandig of mogelijk om af te sluiten. 

Lopen de problemen verder op? Dan is de kans groot dat je naar de Gemeentelijke Kredietbank wordt gestuurd. Hier brengt u uw schulden in kaart en zij helpen je met het treffen van betalingsregelingen. De werkwijze van de Gemeentelijke Kredietbank verschilt per gemeente. Laat je dus goed informeren. 

Ik moet mijn huis verkopen, wat nu?

Bij een dreigende verkoop voor financiële redenen (scheiding, werkloosheid, overlijden of arbeidsongeschiktheid) vindt eerst een oordeel plaats met betrekking tot de financiële situatie. Inkomen en uitgaven worden tegen elkaar gezet en het opgebouwde vermogen wordt bekeken.

Pas als er echt geen mogelijkheden meer zijn om in het huis te blijven wonen en je de maandelijkse lasten echt niet meer op kan brengen, kan je in aanmerking komen voor een kwijtschelding van een eventuele restschuld.

Er mag dus gevraagd wordt om eerst je eigen vermogen aan te wenden of nog zuiniger aan te doen, voor zover dat kan. De Nationale Hypotheekgarantie kent dus strenge regels met betrekking tot kwijtschelding. 

Als een woning verkocht moet worden (vrijwillig of gedwongen) kan de NHG onder sommige voorwaarden de restschuld opnemen. Sinds maart 2015 zijn de voorwaarden hiervoor veranderd. Voor kwijtschelding dien je te goeder trouw zijn geweest. Bijna iedereen die de hypotheek niet meer kan betalen ten gevolge van een scheiding of relatiebreuk, overlijden, niet-vrijwillige werkeloosheid of arbeidsongeschiktheid. Je mag dus niet door je eigen schuld in de schulden zijn gekomen. Bijvoorbeeld door verwijtbaar ontslag of het doen van grote, overbodige uitgaven. 

Ook dien je zo goed mogelijk meegewerkt te hebben om de hypotheeklening alsnog op tijd te betalen. Wanneer je de woning onderhands hebt verkocht, er geen grote schade is in de woning en als je geprobeerd hebt om de restschuld zo klein mogelijk te houden. 

Dat betekent dat je hebt voldaan aan betalingsverplichtingen en afspraken, tot zover dat mogelijk was. Ook dien je geen eigen vermogen meer te hebben waarmee je het verlies had kunnen voorkomen of beperken. Je hebt de woning in goede staat gehouden en geen schade aangebracht die de waarde verminderd. 

Ook moet je proberen de woning alsnog voor een zo hoog mogelijk bedrag te verkopen. Overleg dit met bijvoorbeeld je hypotheekverstrekker voordat je een bod accepteert. 

Kwijtschelding

Er zijn dus veel situaties waarin kwijtschelding niet mogelijk is. Bijvoorbeeld wanneer je in de schulden bent geraakt door je eigen toedoen, als je verwijtbaar ontslagen bent of als je wil verhuizen omdat je niet meer tevreden bent met je woning.

Of bij een relatiebreuk of scheiding, wanneer een van de beide partners de woning zelf nog kan betalen. 

Kwijtschelding is dus niet mogelijk in situaties waarin er geen sprake is van absolute nood. Wanneer je een restschuld hebt, maar er is geen situatie van nood (zoals bij een reguliere verhuizing), is het onder de Nationale Hypotheekgarantie wel mogelijk om de restschuld mee te financieren in een nieuwe hypotheek.

Er vindt dan uiteraard geen kwijtschelding plaats. Voorwaarden zijn wel dat de nieuwe en oude hypotheek beiden onder de Nationale Hypotheekgarantie vallen, en dat de nieuwe woning niet meer waard mag zijn dan €290.000 

Kortom, de Nationale Hypotheekgarantie is een goede investering en zeker het overwegen waard bij het afsluiten of oversluiten van een hypotheek. Iedereen kan immers te maken krijgen met een onverwachte tegenslag in het leven. Ben je ook benieuwd of jij voor de Nationale Hypotheekgarantie in aanmerking kan komen? 

Bronnen:

https://www.nhg.nl/
https://www.nhg.nl/Consument/Wat-is-NHG
https://www.nhg.nl/Consument/NHG-afsluiten

Gratis Hypotheekadvies

Maak een Gratis hypotheekafspraak

Wil jij ook de laagste hypotheekrente met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) ?  Plan dan een gratis afspraak met mij in.

 

Over de auteur Niki

Mijn naam is Niki de Wolff (1974), hypotheekspecialist voor particulieren, en ik schrijf blogs over hypotheken. Ik ben hypotheekspecialist geworden om zoveel mogelijk mensen te helpen aan betaalbare en lage(re) hypotheeklasten. Zelf heb ik dit jaar een keuze gemaakt om te kiezen voor een kleine doelgroep: mensen met een hypotheekschuld aangegaan voor 2013. Verder ben ik Erkend Hypothecair Planner (EHP en lid van de NVHP (Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners, Erkend Financieel Adviseur (Stichting Erkend Hypotheekadviseur, afgekort SEH) en Erkend Hypotheek Adviseur (SEH). Door mijn kennis te verspreiden via internet en social media kan ik veel meer mensen helpen, die ik mijn e-books, PDF's, blogs en tips allemaal kan laten lezen. Hierdoor kunnen veel mensen hun maandlasten verder verlagen met de tips die hierin te vinden zijn.​ Ik leer nu andere mensen wat er mogelijk is met hun huidige of toekomstige hypotheek en wat ik met succes toepas: hoe ze hun hypotheeklasten laag kunnen houden of lager kunnen maken , zodat ze de restant looptijd niet teveel gaan betalen. En hoe ze eventuele aanpassingen kunnen doen om nog minder te gaan betalen. Daarover geef ik gratis tips: Wekelijks ontvang je mijn tips via e-mail en social media. Ik verdien geld door het geven van adviezen aan particulieren over hun bestaande hypotheek en het bemiddelen en aanvragen van hypotheken. Ik heb meer dan 16 jaar ervaring als hypotheekspecialist en heb al meer dan 1419 mensen succesvol kunnen helpen met hun hypotheek.

Volg me op:

Laat een reactie achter

Heb jij hoge maandlasten? Download gratis de hypotheektips

2 Shares